‘Age’ is always growing, and left behind a lot of memories. Thus here we are, am try to record every single golden moment in my short life journey with you all.

nuffnang

Selasa, 26 Jun 2012

Posisi imam dan makmum jika solat berdua

Rajah: Posisi solat berjamaah
Ilustrasi: kredit kepada Majalah Al Risalah

Siang tadi seorang sahabat merasa ragu-ragu dengan gambar di atas. Terutama pada bahagian solat berjamaah berdua itu. Posisi imam dan makmum digambarkan selari atau sebaris.

Menurut pandangan beliau dan amalan yang selalu diperhatikan apabila solat berjamaah berdua seperti itu ialah imam akan ke hadapan sedikit daripada makmum. 

Pada mulanya maza tidak perasan pun soal ini. Namun semangat ingin mendapatkan solat yang diredhai Tuhan, kami sama-sama mencari kepastian. Akhirnya kami mendapat jawapan seperti berikut:-

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah al-Anshaari:

“… Rasulullah s.a.w. berdiri untuk menunaikan solat, lalu akupun datang dan berdiri di samping kiri beliau. Rasulullah meraih tanganku lalu memindahkanku ke sebelah kanan beliau. Kemudian datang pula Jabbar bin shakr r.a. ia berwudhu’ lalu mengikuti sholat kami, ia berdiri di samping/sebelah kiri Rasulullah. Beliaupun meraih tangan kami berdua lalu memindahkan kami ke belakang beliau...” (Shahih Muslim, Hadis No. 3010, Dinukil Daripada Kitab Sholatul Jama’ah Hukumuha wa Ahkaamuha wat Tanbih ‘alaa maa Yaqau’u fiiha min Bida’ wa Akhtaa’, Oleh Dr. Sheikh Shalih Ghanim as-Sadlan, Riyardh..)

Kesimpulan:

Posisi makmum = untuk solat berjamaah dua orang, imam dan makmum hendaklah selari. Posisi imam adalah  di sebelah kanan kiri makmum dan posisi makmum pula di sebelah kanan imam dan kedudukan mereka ialah Sebaris/Satu Saf Dengan Imam.

Oleh yang demikian imam tidak ke hadapan dan makmum bukannya di belakang.

Manakala dari hadis yang lain pula:


1. "Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu'alaihi wa sallam pada suatu malam. Lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memegang kepalaku dari belakangku, lalu ia tempatkan aku di sebelah kanannya... (Shahih Riwayat Bukhari I/177)."
2. "Dalam hadits Jabir bin Abdullah tu, sewaktu datang Jabbar bin Shakhr lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menempatkan keduanya dibelakangnya. Ini menunjukan kedua sahabat itu tadinya berada di samping Nabi sejajar dengan beliau. Kemudian Nabishallallahu 'alaihi wa sallam mendirikan mereka di belakangnya. Tidakakan dikatakan "Di belakang" kalau pada awalnya sahabat itu tidakberada sejajar dengan baginda shallallahu 'alaihi wa sallam? Apabila ma'mum dua orang atau lebih, maka barulah harus berdiri di belakang Imam”

Dalam dua hadis di atas menyatakan dengan jelas bahawa Nabi SAW meletakkan Ibnu Abbas di sebelah kanan dan bukannya di belakang sedikit pun.

Jika amalan meletakkan makmun di belakang sedikit daripada imam benar, sudah pasti Rasulullah SAW akan menunjukinya. 

3. Dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Aku pernah shalat di sisi/tepi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Aisyah shalat bersama kami dibelakang kami, sedang aku (berada) di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku shalat bersamanya (berjama'ah) (Shahih Riwayat Ahmad dan Nasa'i)”

Kalimah yang digunakan adalah "Shallaitu ila janbin nabiyi shallallahu 'alaihi wa sallam" - bermaksud disisi/sebaris... atau sebelah menyebelah...

Dalam kitab Subulus Salam, Diriwayatkan bahwa Ibnu Juraij pernah bertanya kepada Atha' (seorang tabi'in), "Seorang menjadi ma'mum bagi seorang, di manakah ia (ma'mum) harus berdiri.?” Jawab Atha', "Di tepinya". Ibnu Juraij bertanya lagi,"Apakah si Ma'mum itu harus dekat dengan Imam sehingga ia satu shaf dengannya, yaitu tidak ada jarak antara keduanya (ma'mum dan imam)?" Jawab Atha'; "Ya!" Ibnu Juraij bertanya lagi, "Apakah si ma'mum tidak berdiri jauh sehingga tidak ada lowong antara mereka (ma'mum dan imam)?Jawab Atha': "Ya". (Subulus Salam jilid 2 hal.31)."

Oleh itu dapat kita simpulkan bahawa rajah di atas adalah benar. Maka imam dan makmum itu di dalam saf yang sama untuk solat dua orang berjamaah.

Kecuali solat bertiga. Iman di posisi hadapan dan dua orang makmum itu di belakang imam iaitu sebagaiaman rajah di atas.

Pendek kata; Moh kita perbetulkan solat, agar solat kita itu sama seperti solat Nabi Muhammad SAW yang mencapai makam keredhaan Allah SWT.

Wallahualam 


blog comments powered by Disqus

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails